Tractament contra corcs i reforç de fusta estructural en edifici històric

Rehabilit, com a especialistes en tractaments contra corc i termita en fusta estructural, va dur a terme aquestes feines a la Casa de la Vila de Sant Pere de Ribes. En aquest cas també vam realitzar el reforç amb barres de fibra de vidre i resines dels caps de biga.

Tractament fusta estructural

Tractament contra corc i termita:

Una de les patologies més habitual en els elements de fusta estructural són la presència d’agents, com les termites, els corcs o fongs, que ataquen la seva secció provocant pèrdues de massa i de resistència.

L’objectiu d’aquest tractament és eliminar els agents xilòfags de l’interior de la fusta, i aturar la seva degradació.

En aquest cas els insectes detectats pertanyen a l’espècie Annobium Punctatum, conegut com a corc petit, i són agents xilòfags en estat larvari. El corc petit sol atacar fustes de poca secció. El seu atac consisteix en uns petits foradets rodons de 1mm de diàmetre i deixa una petita pila de serradura semblant a la pols de talc.

La primera part del tractament anti-xil·lòfags en les jàsseres i bigues va consistir en l’aplicació del producte protector LIGNUM, amb propietats insecticida i fungicida, mitjançant injeccions i polvoritzacions en tota la longitud de la fusta i en els encastaments dels recolzaments als murs.

 

Reforç dels caps de biga amb fibra de carboni i resines:

La segona part va consistir arealitzar els reforços de les bigues més malmeses per l’atac xilòfags, sobretot dels caps de bigues que havien perdut secció. Aquestes bigues havien estat estintolades abans de començar el tractament anti-xil·lòfags.

En el vídeo adjunt mostrem tot el procés realitzat en el reforç de les bigues:

Primerament es va procedir a sanejar la fusta estructural malmesa fins a arribar a la part sana. Després es van realitzar perforacions mitjançant broca mecànica per introduir barres de fibra de vidre fins a l’encastament i posteriorment es van taponar els orificis amb massilla epoxi.

Finalment es va encofrar els caps de les bigues i es vareblenar amb morter de resines epoxídiques, per acabar injectant amb resina epoxi pura els ancoratges de les perforacionsfins la seva saturació.

Rehabilit té una llarga experiència tant en tractament de la fusta contra corc i termita; com en la realització de reforços i pròtesis de caps de biga de fusta.

Si voleu conèixer les nostres tècniques en fusta estructural podeu telefonar-nos al 934561453 o bé al web www.rehabilit.com.

 

 

Vídeo refuerzo estructural con fibra de carbono

En Rehabilit somos especialistas en técnicas de rehabilitación de edificios. Una de nuestras especialidades es el refuerzo de estructuras de madera con fibra de carbono.

La fibra de carbono es muy usada en refuerzo de estructuras de hormigón, pero sus propiedades la hacen ideales para el refuerzo de vigas de madera.

En el vídeo adjunto mostramos un caso de refuerzo estructural con fibra de carbono, así como de refuerzo de vigas de madera con barras de fibra de vidrio.

Las principales ventajas del refuerzo vigas de madera con fibra de carbono son:

  1. Incremento del momento flector
  2. Mínima sección del refuerzo
  3. Propiedades físicas similares a la madera
  4. Facilidad y rapidez de instalación
  5. Ligereza, mínimo peso

Rehabilit trabaja en toda Cataluña realizando:

  • Refuerzos de estructuras de madera con fibra de carbono
  • Refuerzos con inserción de barras de fibra de vidrio
  • Prótesis de vigas de madera con resinas y armadura de fibra de vidrio
  • Tratamientos contra termitas y carcoma en estructuras de madera

Puede consultar sin compromiso con nuestros técnicos llamando al 934561453. Nuestra experiencia de más de 30 años nos avala.