Impermeabilitació de soleres amb morter impermeable flexible

HumicontrolRehabilit va rebre l’encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona per solucionar les humitats que afectaven al paviment del Centre d’Acollida del carrer Cister de Barcelona. Calia fer-ho de forma ràpida i eficient

Es tractava d’un paviment de linoli enganxat sobre un parquet de fusta natural, col·locat sobre rastrells encastats en morter sobre solera de formigó. Presentava humitats en el paviment, el paviment de parquet tenia amplies zones enfosquides per humitats, amb presència d’atacs d’insectes xylòfags, afavorits per la degradació de la fusta humida.

Impermeabilizacion de soleras con mortero impermeable flexible

Davant de la patologia de les humitats en paviment, es van estudiar les diferents solucions aplicables  escollint-se la impermeabilització del paviment mitjançant l’aplicació d’una beurada de ciment impermeable flexible, en dues capes, amb armadura de malla de fibra de vidre.

El procés de les feines va ser el següent:

  • Extracció del parquet existent i arrencat dels rastrells encastats.
  • Sanejament de la xapa de morter, reparant les zones malmeses i recuperant el volum en les zones dels encastaments dels rastrells. Es va aplicar una capa de resina acrílica com a enduridor i pont d’unió i es va recuperar volum amb un morter de retracció controlada.
  • Impermeabilització de la superfície. Aplicació de primera capa de beurada de ciment impermeable flexible, aplicada a llana. Col·locació de xarxa de fibra de vidre, degudament solapada. Aplicació de segona capa de beurada, en sentit perpendicular a la primera capa. Es va tenir cura de cobrir el tram de parament perimetral corresponent al gruix del paviment.
  • Subministrament i col·locació de nou paviment de rajoles 30x30cms, collades amb ciment cola especial per porcelànic.

Impermeabilizacion de solera

La alternativa a aquest procediment d’impermeabilització de la solera per evitar les humitats en soleres i paviments hauria estat l’excavació de la caixa de paviment, seguit de compactació del terreny, estesa de graves, formigó de regularització, làmina impermeable, llosa de formigó, xapa de regularització i col·locació final de paviment. Al no poder entrar maquinària dins un edifici construït i amb divisòries a conservar, el procés hauria estat lent i feixuc.

Amb el sistema d’impermeabilització de solera de Humicontrol es va poder dur a terme la impermeabilització i pavimentació de 155m2 de paviment de forma ràpida i efectiva.

Si té cap consulta només cal que truqui al 934561453 i un tècnic l’atendrà.

A Humicontrol i Rehabilit som especialistes en tractaments d’humitats que afecten a plantes baixes i soterranis.